MĚSTSKÁ KNIHOVNA NÝRSKO

Pořádáme

Zveme děti a jejich rodiče na pohádkové čtení a výtvarnou dílničku.
Prázdninová provozní doba městské knihovny.
Provozní doba od 3. 1. 2022
Vážení čtenáři, od 1. února 2018 nejsou upomínky na vrácení vámi vypůjčených knih zasílány písemnou formou. Písemně obdržíte pouze upomínací dopis, který je 4. upozorněním k vrácení knih. K upomínání budeme využívat vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pokud adresu nemáte nahlášenou, můžete tak kdykoliv učinit. Děkujeme za pochopení.

Odkazy