Historie

Knihovna byla v Nýrsku založena již v říjnu 1945. V té době měla 22 knih. Prvním knihovníkem byl učitel F. Šlehofer, který se svou manželkou svážel na vozíku knihy pro zakládanou knihovnu z českých rodin ve městě. 1.11. 1955 vlastnila knihovna 3440 svazků knih a měla 11 000 výpůjček za rok. V roce 1958 byl fond knihovny rozdělen na oddělení pro děti a pro dospělé. V témže roce získala knihovna ocenění od ministerstva kultury Vzorná lidová knihovna.

V letech 1962-1968 byla knihovna umístěna v kulturním domě. V roce 1969 se knihovna stává Městskou knihovnou a pracuje zde profesionální knihovník. Od dubna roku 1985 působí knihovna v domě č.p. 81 na náměstí. V té době měla ve svých fondech 37 215 svazků knih a navštívilo ji ročně 7000 čtenářů. Dnes disponuje 35 106 knihami a ročně má 30 784 výpůjček.

Krásný barokní dům č.p. 81, ve kterém se v současnosti nachází městská knihovna, společenský sál a Muzeum Královského Hvozdu, byl postaven roku 1684. Původně sloužil jako panský hostinec. Byl zdoben erby rodu Koců z Dobrše a Albrechtovy manželky Karly ze Svárova. Od roku 1895 sloužil jako továrna na prádlo Joss a Löwenstein. Od té doby vystřídal dům několik majitelů a prošel mnoha stavebními úpravami. Poslední celková rekonstrukce proběhla v letech 2004- 2006. V květnu 2006 zde byla opět zahájena činnost.