Půjčování deskových her

 Uživatel si může absenčně i prezenčně půjčit maximálně jednu hru.

Výpůjční doba u absenční výpůjčky je 30 dní.

Pravidla pro půjčování deskových her viz Knihovní řád.