Databáze

Souborný katalog České republiky (CASLIN)
Zde najdete záznamy knih z knihoven ČR, které mají povinnost do katalogu přispívat nebo přispívají dobrovolně.

Vstup: https://aleph.nkp.cz

Souborný katalog naučné literatury (SKAT)
Obsahuje záznamy odborné literatury z knihoven, které jsou členy Sdružení uživatelů knihovních systémů LANIUS.

Vstup: http://www.skat.cz

Jednotná informační brána (JIB)
Portál umožňuje uživatelům vyhledávat v různých českých a zahraničních zdrojích jako jsou katalogy knihoven, souborné katalogy či plnotextové databáze.

Vstup: https://www.jib.cz

Manuscriptorium
Jde o digitální knihovnu, ve které najdete digitální verze historických dokumentů (vzácné rukopisy, staré tisky apod.)

Vstup: http://www.manuscriptorium.com


Kramerius

Je digitální knihovna, kde se nacházejí naskenované plné texty periodik a monografií.

 Vstup: http://kramerius.nkp.cz
             http://www.digitalniknihovna.cz/