HRNEČEK - HRavá NEvšední ČEtba Knih

Volnočasová aktivita s Mgr. Markétou Matějkovou pro děti 1.- 4. ročníků.

Budeme si číst, povídat, bavit se, hrát si se slovy i pracovat s knihami.

Vhodné pro děti s poruchou komunikace.